Archives

14 sự cố cửa cuốn xảy ra thường hay mắc cần

1. Vì sao cửa chỉ xuống được mà không lên được và ngược lại? – Căn do: Do hộp điều khiển hoặc mô tơ. – Phương án xử lý: Kiểm tra hộp điều khiển: Các zăm trên hộp điều khiển đã cắm đúng vị trí ko. Kiểm tra Mô tơ: Cam hành trình, Rơ le […]

CONTACT PROPERTY

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Address:

1232 Westley Ave Street
907 WP Theme, Webcreations907
99201-1 887-33

Phone:

1+(999)-323-0202
1+(777)-444-6565 FAX

Hours:

Mon-Fri 5am - 11pm
Sat-Sun 3am - 8am