Archives

Quy trình sang sửa mái tôn bị dột vào mùa mưa bão

1. Mái tôn bị dột ở vị trí nối mái, nối máng, thoát nước nhỏa. Căn do Dột từ những vị trí nối tôn, nhất là phía cuối máng thoát nước mang độ dốc máng nhỏ, máng thoát nước bé, ống thoát nước nhỏ hoặc khoảng cách đặt ống nước quá xa phải lượng nước […]

CONTACT PROPERTY

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Address:

1232 Westley Ave Street
907 WP Theme, Webcreations907
99201-1 887-33

Phone:

1+(999)-323-0202
1+(777)-444-6565 FAX

Hours:

Mon-Fri 5am - 11pm
Sat-Sun 3am - 8am