Archives

Bao gia son ba. Thi cong son ba. Dich vu son ba. Dich vu son tai ha noi

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THI CÔNG SƠN BẢ NHÀ HOÀN THIỆN TẠI HÀ NỘI STT Hạng Mục Đơn Giá Vật Tư Đơn Giá Nhân Công 1 Trét bột 14.000đ/m2 12.000đ/m2 2 Lăn sơn trong nhà 18.000đ/m2 12.000đ/m2 3 Lăn sơn không tính trời 18.000đ/m2 16.000đ/m2 4 Sơn dầu 40.000đ/m2 30.000đ/m2 Dịch vụ thi công […]

CONTACT PROPERTY

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Address:

1232 Westley Ave Street
907 WP Theme, Webcreations907
99201-1 887-33

Phone:

1+(999)-323-0202
1+(777)-444-6565 FAX

Hours:

Mon-Fri 5am - 11pm
Sat-Sun 3am - 8am